1 - 20 of 468 jobs for Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Sort by:     Date    |    Relevance   

. Hoe ziet de afdeling eruit? De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is een grote brede afdeling waarin de huidige dynamiek van de samenleving is terug te vinden. De afdeling is verdeeld in vier teams: beleid, toezicht & handhaving, RO & vergunningen en projecten. Deze vacante functie valt binnen het team beleid. Wat ga je doen als Beleidsmedewerker? Samen met de ondernemers willen we werken aan een economisch vitaal Krimpenerwaard. Jij bent samen met je directe collega contactpersoon vanuit de gemeente ...

Location Schoonhoven, South Holland, Netherlands 
Company name Gemeente Krimpenerwaard  Start date 2020-03-22  Save job Save job


van een marktconforme, veilige en duurzame woningportefeuille. Voor het team Vastgoed ben je vraagbaak en het eerste aanspreekpunt waar collegas terecht kunnen met vraagstukken over duurzaamheid en vastgoedbeleid. Je vertegenwoordigt ons bij stakeholders waaronder de gemeente Utrecht en andere corporaties. En verder: Schrijf je beleidsnotities, analyseer, ontwikkel en werk je ideen uit op het gebied van vastgoed-, duurzaamheids- en kwaliteitsbeleid. Dit doe je op zowel strategisch als tactisch niveau. Ook genereer ...

Location Utrecht, Utrecht, Netherlands 
Company name Stichting Bo-Ex  Start date 2020-03-18  Save job Save job


voor je klaar. Wat je wel gaat doen is met jouw ervaring een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen. Je doorbreekt kokers met respect voor de eigenheid en opgebouwde ervaring, je zoekt een balans tussen behouden wat goed is en creatieve vernieuwing. Je hebt een visie op de transformatieopgave binnen het sociaal domein, je weet de beweging naar het voorveld/preventie in gang te krijgen en bent (samen met collegas) accounthouder van samenwerkingspartners. Je adviseert over en organiseert het gemeentelijk ...

Location Schoonhoven, South Holland, Netherlands 
Company name Gemeente Krimpenerwaard  Start date 2020-03-29  Save job Save job


Jij zet je als HARTwerker in voor . Een organisatie die zowel in bedrijfsvoering als in dienstverlening op rolletjes blijft lopen. Je zorgt voor optimale dienstverlening aan clinten en goede ondersteuning van je collegas binnen de Frankelandgroep ...

Location Schiedam, South Holland, Netherlands 
Company name Frankelandgroep  Start date 2020-03-18  Save job Save job


Een ongevenaarde tevredenheid onder onze bewoners, clinten en mantelzorgers, dat is jouw ultieme doel als beleidsmedewerker kwaliteit! Sta jij ook het liefst heel dicht bij de dagelijkse praktijk van onze zorgteams om dit voor elkaar te krijgen? Dan is deze functie echt iets voor jou! Jij zet je als HARTwerker in voor kwaliteitsbewustzijn en samenwerking. Er komt namelijk veel op ons af. We groeien en we willen de zorg zoveel mogelijk ontzorgen en ontregelen. Tegelijkertijd hebben we te maken ...

Location Schiedam, South Holland, Netherlands 
Company name Frankelandgroep  Start date 2020-03-17  Save job Save job


cordineren de cordinatoren de dagelijkse gang van zaken. Zij plannen en verdelen de werkzaamheden. Je werkt nauw samen met een projectleider, waarbij je adviseert over planologische procedures van verschillende ruimtelijke projecten en zelfstandig ruimtelijke procedures trekt; Je begeleidt en monitort ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen en de procedurele afhandeling van ruimtelijke procedures, waarbij het zelfstandig uitvoeren van bestemmingsplanprocedures en projectbegeleiding onderdeel ...

Location Sluis, Zeeland, Netherlands 
Company name Yacht Nederland BV  Start date 2020-03-08  Save job Save job


Rijswijk! Over het team Stadsbeheer Je komt te werken binnen Team Stadsbeheer, een team van circa 30 personen dat onderdeel is van het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen. Team Stadsbeheer is samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de stad en de realisatie van (grote) projecten binnen het ruimtelijk domein. Binnen het team, dat onder andere bestaat uit beleidsadviseurs, technische projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders, ligt de focus bovendien op continue verbeteren van onze ...

Location Rijswijk, Gelderland, Netherlands 
Company name Werken in Haaglanden  Start date 2020-03-26  Save job Save job


aan de betrokken wet- en regelgeving (Wet Natuurbescherming, Wnb), en dan met name in het kader van ruimtelijke ingrepen en Verordening natuur en landschap. Het voeren van overleg met de bij de aanvraag betrokkenen zowel intern (o.a. juristen, beleidsmedewerkers) als extern (aanvragers, adviesbureaus, gemeenten, Regionale uitvoeringsdiensten, faunabeheereenheid, etc.) Het opstellen en afhandelen van brieven en besluiten n.a.v. de aanvraag inclusief het daarin verwerken van antwoorden op ingekomen zienswijzen ...

Location Utrecht, Utrecht, Netherlands 
Company name Provincie Utrecht  Start date 2020-03-19  Save job Save job


Onze klant is een ingenieurs- ontwerp- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en landschap. Onze klant heeft een breed team van specialisten in huis om bij elk ruimtelijk vraagstuk te ondersteunen van het eerste idee tot en met de uitvoering. Wij zoeken voor onze klant een ervaren projectleider/adviseur planoloog met een groot en goed onderhouden netwerk bij overheid en marktpartijen. Deze vacature voor een adviseur projectleider planologie, ruimtelijke ordening ...

Location Heerenveen, Friesland, Netherlands 
Company name Yacht Nederland BV  Start date 2020-03-10  Save job Save job


met onze inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en medeoverheden. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is een grote brede afdeling waarin de huidige dynamiek van de samenleving is terug te vinden. De afdeling is verdeeld in vier teams: beleid, toezicht en handhaving, vergunningen en RO&projecten. Wat ga je doen als Projectleider RO? Je bent verantwoordelijk voor een aantal projecten binnen het team. Dit kan variren van bijvoorbeeld de bouw van scholen, woningbouw ...

Location Schoonhoven, South Holland, Netherlands 
Company name Gemeente Krimpenerwaard  Start date 2020-03-22  Save job Save job


Vanuit de bedoeling 'Water en mens in hun element' draagt het waterschap bij aan ruimtelijke kwaliteit en een duurzame samenleving. Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. De zorg voor waterveiligheid, schoon water en voldoende water vraagt structureel aandacht en is continu in beweging. Hierbij zoeken we naar synergiekansen en samenwerking in diverse externe netwerken. Dat doen wij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale ...

Location Doetinchem, Gelderland, Netherlands 
Company name Waterschap Rijn en IJssel  Start date 2020-02-26  Save job Save job


) advisering, onderzoek naar praktisch toepasbare innovaties, planreviews, architectenselecties, programmas van eisen en massa- en volumestudies. De Conceptstudio focust met haar kennis en expertise op de eerste fases van gebiedsontwikkelingen (acquisitie en initiatief), en op de overdracht naar de volgende fases in het ontwikkelproces. De Conceptstudio herbergt vier expertisegebieden: ruimtelijk ontwerp: architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, ontwikkel/locatiemanagement, conceptontwikkeling ...

Location Amsterdam, North Holland, Netherlands 
Company name BPD Ontwikkeling B.V.  Start date 2020-03-04  Save job Save job


. Je stelt hiervoor in nauwe samenwerking met collegas van de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ontwikkeling een grondstoffenbeleidsplan op en zorgt dat dit gemplementeerd wordt. Het bestuur en de collegas geef je gevraagd en ongevraagd advies. Vanuit je expertise neem je actief deel aan het regionale overlegorgaan: Grondstoffen Platform Ambtelijk (GP-A). Een unieke kans om met jouw frisse blik op afval- en grondstoffen ons duurzame beleid verder te ontwikkelen. Je bent ...

Location Schoonhoven, South Holland, Netherlands 
Company name Gemeente Krimpenerwaard  Start date 2020-03-11  Save job Save job


zien? Je rijdt al vroeg naar je eerste afspraak met de afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling. Hier voer je een gesprek over de stand van zaken van de afdelingsbudgetten, je signaleert risicos en benoemt knelpunten. Terug op kantoor word je benaderd door een budgethouder van het team Projecten met vragen over een nieuw op te zetten project voor woningbouw. Na een gezellige lunch met de collegas bekijk je jouw mailbox. Snel even een collega terugbellen en beantwoord je een mail ...

Location Stolwijk, South Holland, Netherlands 
Company name Gemeente Krimpenerwaard  Start date 2020-03-01  Save job Save job


van de gemeente Nieuwegein maken in toenemende mate gebruik van de digitale dienstverlening van Burgerzaken. Daarnaast brengt de nieuwe Omgevingswet een digitalisering van de ruimtelijke taken van de gemeente met zich mee. De gemeentelijke organisatie kan veel winst boeken door interne processen en applicaties slimmer in te richten. Ook de informatievoorziening zal op een hoger plan gebracht moeten worden. Met de toenemende digitalisering en het gebruik van bijvoorbeeld Cloud- en SAAS-oplossingen ...

Location Nieuwegein, Utrecht, Netherlands 
Company name Gemeente Nieuwegein via Aardoom & de Jong ICT Management & Professionals  Start date 2020-04-05  Save job Save job


als externe communicatieopgaven. Je adviseert, faciliteert en ondersteunt de organisatie om goed en duidelijk te communiceren over beleid, ontwikkelingen en resultaten. Je werkt nauw samen met je communicatiecollegas en bent daarnaast verantwoordelijk voor je eigen projecten De afdeling Bestuur- en managementondersteuning (BMO) is als ondersteunende afdeling dienstverlenend aan alle organisatieonderdelen. Onder deze afdeling vallen de teams communicatie, bestuurs- en directiesecretariaat, openbare orde ...

Location Schoonhoven, South Holland, Netherlands 
Company name Gemeente Krimpenerwaard  Start date 2020-03-16  Save job Save job


Projectleider Infrastructuur Voorbereidingsfase Utrecht, 2 fte Voorbereiden van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Wie zijn wij Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving ...

Location Utrecht, Utrecht, Netherlands 
Company name Provincie Utrecht  Start date 2020-03-25  Save job Save job


De gemeente is compact georganiseerd. Met 35 enthousiaste mensen, verdeeld over twee afdelingen, zorgt de gemeente voor een efficinte uitvoering van haar taken. Binnen de afdeling Fysiek en sociaal domein houdt het team leefomgeving zich onder meer bezig met het beheer van de openbare ruimte en de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en civiele projecten. Het team bestaat uit een binnendienst en een buitendienst met in totaal 10 medewerkers. Vind jij het leuk om van ontwerp ...

Location Renswoude, Utrecht, Netherlands 
Company name Yacht Nederland BV  Start date 2020-04-02  Save job Save job


. Voor jou als Jurist Bestuursrecht geen probleem, want jij gaat elke uitdaging op bestuursrechtelijk vlak graag aan! Jij onderzoekt, zet alle feiten op een rijtje en weerlegt argumenten net zolang tot je jouw advies helder hebt. Je draait al minstens twee jaar mee in de juridische wereld. Of je een achtergrond hebt als Ambtelijk Secretaris, Jurist Bezwaar en Beroep, Juridisch Beleidsmedewerker of een vergelijkbare functie, maakt niet heel veel uit. Samen kijken wij naar jouw huidige niveau ...

Location Amsterdam, North Holland, Netherlands 
Company name Brunel International N.V.  Start date 2020-03-29  Save job Save job


Je combineert jouw ruimtelijk inzicht en je passie voor de bouw graag met de voorkeur voor duidelijkheid en efficintie. Daarom ben je ook BIM-specialist geworden. Zonder moeite zet jij de plannen van de architect en de aannemer om naar een 3D-model dat iedereen begrijpt. En nu is het tijd voor grotere opdrachtgevers, zoals BAM en VolkertWessels. Kortom, de functie van BIM modelleur is echt wat voor jou! Jouw modellen zijn de basis voor elk bouwproject, of het nu gaat om bruggen, gebouwen ...

Location Groningen, Groningen, Netherlands 
Company name Brunel International N.V.  Start date 2020-03-15  Save job Save job


Receive emails with new jobs about Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling in NetherlandsYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.